Důležité vzdělání


V dneÅ¡ní dobÄ› je opravdu skvÄ›lé, že lidé také dbají o své vzdÄ›lání, protože bez vzdÄ›lání by to asi nebylo ono. Je logické, že mnoho lidí chce žít tak, aby jim to vyhovovalo, ale vemte si, že tÅ™eba kdybyste v budoucnu potom chtÄ›li nÄ›jaké lepší zamÄ›stnání, abyste mÄ›li více penÄ›z, tak také musíte myslet na to, abyste mÄ›li na to patÅ™iÄné vzdÄ›lání, protože pokud budete chtít dÄ›lat tÅ™eba uÄitele anebo policistu, tak samozÅ™ejmÄ› na tom musíte mít urÄité vzdÄ›lání. Je logické, že když chcete dÄ›lat uÄitele, že nemůžete mít tÅ™eba jenom nÄ›jaký uÄební obor. Na uÄitele musíte mít nÄ›jakou vysokou Å¡kolu anebo také univerzitu, záleží už pouze jenom na vás, Äemu vy dáváte pÅ™ednost.

Děti mám ráda.

A je potom ale také hodnÄ› lidí, a to hlavnÄ› spíše takových mladších roÄníků, kteří tÅ™eba zase tolik nedají na to, aby mÄ›li nÄ›jaké vzdÄ›lání. To například já jsem vždycky chtÄ›la mít vysokou Å¡kolu anebo alespoň vyšší odbornou Å¡kolu. Bohužel se mi to ale nikdy nepodaÅ™ilo. Byla jsem z toho opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná, protože jsem se nedostala ani na vyšší odbornou Å¡kolu, ani nevíte, jak moc mÄ› to trápilo, protože jsem se těšila. A moc jsem si věřila, že tohle zvládnu. Bohužel jsem neudÄ›lala ani poÄtvrté pÅ™ijímací zkouÅ¡ky po sobÄ›, tak jsem si Å™ekla, že už na to kaÅ¡lu, protože jsem z toho byla velice neÅ¡Å¥astná.

Vždycky jsem chtěla studovat.

I když vzdÄ›lávání mÄ› moc baví. VzdÄ›lávání je také můj koníÄek. Tak jsem si Å™ekla, že si alespoň udÄ›lám tÅ™eba dva jazykové kurzy. A víte, co jsem si udÄ›lala? JeÅ¡tÄ› kurz na chůvu! Byl to půlroÄní kurz na chůvu, takže docela prima, že když mám ráda dÄ›ti, že bych také mohla hlídat malé dÄ›ti, opravdu se mi tohle daří. Také je to opravdu skvÄ›lá vedlejší práce, protože hlavní práce mám takovou, že pracuji online. Já jsem na home office a ta volnost je v tom, že mohu také hlídat dÄ›ti. DÄ›ti mám ráda a těším se, až také budu mít s partnerem svoje. A tady jde vidÄ›t, že vzdÄ›lání je vždycky důležité. Ale ne vždy a pro vÅ¡echny.