Když máte s prarodiči lepší vztah než s rodiči…


Ne vÅ¡echny vztahy mezi rodiÄi a dÄ›tmi mohou fungovat. Stává se, že dítÄ› má ke svým rodiÄům odpor a to proto, že se daní rodiÄe nechovají tak, jak by se správní rodiÄe chovat mÄ›li. NÄ›kdy je to o tom, že dítÄ› se nechce se svými rodiÄi ani bavit a to proto, že zde rodiÄe pro dané dítÄ› nebyli, když je jejich dítÄ› potÅ™ebovalo. Mohlo se ale stát, že pokud nÄ›kde pochopení naÅ¡li, bylo to u prarodiÄů. Kolikrát právÄ› proto mají dÄ›ti mnohem lepší vztahy se svými prarodiÄi, než se svými rodiÄi. DÄ›ti mohou mít pocit, že zde pro nÄ› prarodiÄe jsou kdykoliv je to potÅ™eba a nikoliv jako rodiÄe. Bohužel ne ve vÅ¡ech rodinách je to o tom, že se rodiÄe dítÄ›ti vÄ›nují a zahrnují je tím, Äím by rodiÄe své dítÄ› zahrnovat mÄ›li.

starý pán

Může to klidnÄ› dojít tak daleko, že pokud má dítÄ› nÄ›jaký problém, radÄ›ji se svěří svým prarodiÄům nebo svým kamarádům, než svým rodiÄům. UrÄitÄ› nÄ›co takového není ideální, ale pokud nemáte důvÄ›ru daného dítÄ›te, nemÄ›li byste poÄítat s tím, že se nÄ›kdy nÄ›co dozvíte, pokud vám to neÅ™eknou prarodiÄe, kterým se dané dítÄ› svěřilo.

To, že k vám vaÅ¡e dítÄ› nemá důvÄ›ru, může být například z toho důvodu, že jediné, co dÄ›láte je to, že dané dítÄ› neustále pouÄujete a pÅ™itom byste udÄ›lali daleko lépe, pokud byste si vyslechli, co dané dítÄ› trápí, co kdo danému dítÄ›ti udÄ›lal, proÄ to udÄ›lal apod. Nikdo nemá rád, když ho nÄ›kdo pouÄuje a to urÄitÄ› moc dobÅ™e víte.

staré ruce

Jestliže chcete, aby vám vaÅ¡e dítÄ› důvěřovalo a svěřovalo se vám stejnÄ›, jako prarodiÄům, musíte proto nÄ›co udÄ›lat. Musíte danému dítÄ›ti ukázat, že vám na nÄ›m záleží. To, že mu nÄ›co takového Å™eknete, kolikrát ale nestaÄí. Je potÅ™eba to ukázat, aby dané dítÄ› vÄ›dÄ›lo, že to myslíte vážnÄ›. I když to může být těžké, pÅ™ijdete na to, jak to danému dítÄ›ti ukázat. ÄŒlovÄ›k, který chce nÄ›co dokázat, to na konec dokáže.

Vše může dobře dopadnout, pokud se nad sebou a nad vašim přístupem k dítěti zamyslíte.