Co dělají páry, kterým to klape?


1) podporují jeden druhého

Jeden pro druhého jsou oporou. Neponižují se a navzájem neshazují. A pokud jeden s druhým nesouhlasí, řeší to konstruktivní debatou.

2) neberou si věci osobně

Tento bod úzce souvisí s bodem Äíslo 1. Cokoliv je potÅ™eba vyÅ™eÅ¡it a dojde k diskuzi, neberete si to osobnÄ›. Partner to nedÄ›lá, aby vás zranil nebo potrestal. Jen je potÅ™eba vyříkat si vždy vÅ¡echny vÄ›ci, které nám nesedí. ZbyteÄné demonstrativní trucování už pak je na úrovni mateÅ™ské Å¡koly.

pár

3) nemlÄí, ale komunikují

Nikdo nevidí druhému ÄlovÄ›ku do hlavy ani nemá kÅ™išťálovou kouli. A můžete ho znát sebevíc. Takže je nesmysl se domnívat, že partner vytuší, co chcete, co vás trápí, jakou máte náladu, co by vám pomohlo a tak dále. Vždy o vÅ¡em komunikujte.

4) omlouvají se

Nedělá vám problém se omluvit? Jedině dobře. Na omluvě není nic špatného, ba naopak. Partner ji jistě ocení a pozná, že i když se ne vždy vše vydaří, dokážete za to vzít zodpovědnost.

5) dÄ›lají si radost maliÄkostmi

Pravé partnerství není o drahých darech. Ona potěší i vaÅ¡e oblíbená kokosová tyÄinka, kterou vám partner koupí na benzince, když se vrací ze služební cesty. Víte, že na vás myslí a ví, co máte ráda. Potěší i masáž, snídanÄ› do postele nebo milý vzkaz na zrcadle.

květina

6) dávají si pusu na zaÄátku každého dne

Rituál, díky kterému si budete neustále blízcí a budete spolu žít jako partneři a ne jako bratr se sestrou. Pusu si dávejte i před spaním s přáním hezkého snu. 

7) dotýkají se navzájem

I v dlouhodobém vztahu je potřeba doteků velmi důležitá. Něžné pohlazení po zádech, když jdete okolo. Při procházce se vzít za ruku nebo kolem pasu.

8) podÄ›kují si a vyjadÅ™ují vdÄ›Änost

Spokojené páry neberou nic jako samozÅ™ejmost. Za snídani do postele podÄ›kují a váží si jí. StejnÄ› tak jako když jeden onemocní a ten druhý se o nÄ›j stará. PÅ™iÄemž slůvko dÄ›kuji jde z pusy upřímnÄ›.