Grafické techniky


Způsobů, jak vytvoÅ™it obrazovou informaci ve více exemplářích, je vícero. Klasické způsoby, které byly využívány v minulém století nejÄastÄ›ji, jsou rozdÄ›leny do tří kategorií. Tisk z výšky, hloubky a plochy. PÅ™iÄemž každá z tÄ›chto technik byla využíváná grafiky, malíři, kreslíři Äi ilustrátory k jiným zpracováním vytvoÅ™eného originálu. NovÄ›jší způsoby tisku se zaÄaly objevovat pÅ™edevším pÅ™i tvorbÄ› reklamních tisků. Kdy bylo potÅ™eba z autorského originálu vytvoÅ™it vÄ›tší množství tisků. Nejdříve to byl průtisk, následoval sítotisk, u kterého technika jeho pÅ™enosu umožňovala potisknout i vÄ›tší formáty. V souÄasné dobÄ› hraje prim způsob tisku digitální, vycházející z poÄítaÄové techniky.

Umělecký tisk

Snad úplně nejstarší technikou, která se dostala z Dálného východu do Evropy už koncem 14. století, je dřevořez. Přesně v době, kdy se mu stal papír jako nosné médium. Tisková deska byla připravována z tvrdého dřeva. Do kterého byl potřebný motiv vyřezán pomocí speciálních řezáků a dlátek. Koncem 18. století byla patentována umělecká technika, dřevořez. Která už byla jemnější a detailnější a tisknout již bylo možné i barevné půltóny. Následoval linoryt a linořez, který je oblíbenou technikou dodnes. Matrice bývá speciálními rýtky tvořena do různých druhů linoleí. Od korkového až po toho z PVC.

Grafická technika

Mechanickými technikami tisku z hloubky je mÄ›diryt a oceloryt a mezi nejznámÄ›jší patří suchá jehla. Rytina, která se tvoří z jakéhokoliv kovu. ÄŒasto i hliníku. Obdobnou technikou je i mezzotinta. Ke které se používají silnÄ›jší mÄ›dÄ›né desky. Unadňující potisknout papír jemnými barevnými valéry. Leptem si už v renesanÄních dílnách rytci usnadňovali práci. Tím, že nebyla zapotÅ™ebí ani rýtka, ani nože a Å™ezáky. PÅ™es akvatintu, kamenotisk, litografii se ve 30. letech 20. století stala nejoblíbenÄ›jší technikou serigrafie. Která v 60. letech byla používána umÄ›leckým hnutím pop-artu. Digitální tisk je od osmdesátých let nejmasovÄ›ji požívanou technikou. Jeho rychlost, preciznost a barevná dokonalost je neoddiskutovatelná.