Kdy jste naposledy nechali zkontrolovat váš hromosvod


Když na domě chybí hromosvod, je to jako kdybyste chodili venku pouze s deštníkem, a kolem vás padaly blesky. Deštník vás před úderem blesku neochrání, a stejně tak neochrání váš dům před bleskem pouze střecha. Anebo poškozený hromosvod. Poškozený hromosvod nefunguje vůbec, možná dokonce naopak ještě zvýší pravděpodobnost nějaké katastrofy. Hromosvody mohou zkorodovat, mohou se uvolnit svorky, které udržují drátový svod na svém místě, a brání tomu, aby se nezapletl k jiným kovovým či dřevěným konstrukcím, například k okenním parapetům, okapům, zábradlí nebo k dřevěnému bednění. Velký problém je také koroze, a to zejména v blízkosti země.

bouřka na nebi

Pokud se blesk někde v hromosvodu zachytí a je mu zde kladen velký odpor, dokáže rozžhavit ocel doběla a zapálit vše, co je v její blízkosti, tím pádem neplní dobře svou funkci a je to vlastně jakási časovaná puma. Dokud nehřmí a bouřka je daleko, nic se neděje a můžete zvesela tancovat, ale jakmile začnou blesky poletovat přímo nad vámi a víte, že je hromosvod v nepořádku, můžete se jen modlit.

bleskový výboj

Modlitba je sice mnohdy účinná, ale přece jen je lepší vyhnout se stresu a těmto situacím předcházet. A právě proto jsou tu k dispozici kontakty https://www.technologie-budov.cz/kontakty/ na odborníky, kteří prověřují elektrická zařízení a mimo jiné i hromosvody. Revize hromosvodů by se měly provádět pravidelně a při každém podezření na poškození zařízení i mimořádně. Po úderu blesku by se měl hromosvod prověřit vždy, bez ohledu na termíny provádění revizí.Hromosvody nejsou sice všude povinné, ale jsou doporučované na každé stavbě. Měli byste jej mít i na rekreačních chatách jakékoli stavební konstrukce. Nezáleží zde na tom, zda je dům postaven ze dřeva, kamene, cihel či pórobetonu, podstatné je, že pokud někam blesk uhodí, hledá si cestu nejmenšího odporu a velmi snadno může zapálit vše hořlavé, co mu stojí v cestě.