Když se na autě rozsvítí kontrolky…


Pokud se na autÄ› rozsvítí kontrolky, je jasné, že je z toho ÄlovÄ›k nesvůj, protože nikdy nevíte, s jakým problémem se vaÅ¡e auto potýká a jestli se náhodou nestane, že oprava bude velmi nákladná a to proto, že odchází nÄ›co, co není zrovna nejlevnÄ›jší. Jsou auta, u kterých nejsou náhradní díly drahé, a to ani v běžných obchodech, které se zaměřují na prodej náhradních dílů k vozidlům, takže ÄlovÄ›k nemusí mít až takové obavy. Jsou ale i taková auta, která už pÅ™i koupi nebyla nejlevnÄ›jší a náhradní díly rozhodnÄ› nejsou levnou záležitostí. ÄŒlovÄ›k, který si ale takové auto poÅ™izuje, musí poÄítat s tím, že servis nebude zrovna levný v případÄ›, že bude zapotÅ™ebí jej provést.

nohy z auta

Existují vozidla, která po celou dobu, co je nÄ›kdo vlastní, nemají žádný problém a nikdy se nestane, že by se nÄ›jaká ta kontrolka rozsvítila. Jsou ale i vozidla, se kterými je neustále nÄ›jaký problém, a tak ÄlovÄ›k nedÄ›lá pomalu nic jiného než to, že jezdí po servisech a do práce musí chodit pěšky nebo jezdit hromadnou dopravou. Je jasné, že když si ÄlovÄ›k kupuje auto, rozhodnÄ› nestojí o to, aby jezdil hromadnou dopravou, nebo chodil pěšky. Když si ÄlovÄ›k poÅ™izuje auto, jde mu o to, aby se snadno, a hlavnÄ› pohodlnÄ› dostal z domu do práce a naopak.

ÄlovÄ›k pod autem

Je hodnÄ› lidí, kteří se na konec rozhodnou své auto prodat a koupit si jiné, protože doufají, že narazí na nÄ›co, co bude lepší a Äemu se nebudou neustále svítit kontrolky. Nikdy ale nevíte, jestli náhodou nenarazíte na nÄ›co, co bude jeÅ¡tÄ› daleko horší než vaÅ¡e aktuální vozidlo. Je jasné, že nikdo není rád, když musí neustále jezdit po servisech a pořád nÄ›co ohlednÄ› svého vozidla Å™eÅ¡it. NÄ›které problémy se kolikrát vyÅ™eší i na poÄkání, protože staÄí vymÄ›nit jen nÄ›jakou souÄástku, ale jsou i takové problémy, které vyžadují mnohem vÄ›tší zásah, takže to na konec dopadne tak, že ÄlovÄ›k musí nechat své auto v servise i nÄ›kolik dní. S auty je to nÄ›kdy složité a mnohdy je to opravdu o Å¡tÄ›stí, na který kus zrovna narazíte.