Politika není dokonalá


ZÅ™ejmÄ› nikdy u nás nebyla politická situace taková, abychom si ji vÅ¡ichni pochvalovali. Vždycky se naÅ¡la i celá Å™ada nespokojenců, kteří na ni nadávali, a to z nejrůznÄ›jších důvodů. A rozdíl tu byl a je jedinÄ› v tom, že zatímco dnes na ni může nadávat kdykoliv a kdekoliv kdokoliv, dříve, za totalitní minulosti, se na ni nadávalo vÄ›tÅ¡inou jen nÄ›kde v ústraní, kde to nemohly slyÅ¡et uÅ¡i, kterým to preventivnÄ› nebylo radÄ›ji urÄeno.

Stejně je to ale nejspíše i úplně všude ve světě. Opět pouze s tím rozdílem, že se někde smí láteřit otevřeně, zatímco jinde lidé mohou vyjadřovat své názory jen velice opatrně a v soukromí. A někde je také důvodů ke kritice více, zatímco jinde méně.

britská volba

Vždycky se najde nÄ›kdo, kdo není s politickou situací nebo aspoň s nÄ›jakým politickým Å™eÅ¡ením spokojený. Je to tak a musí to tak být. Každý z nás je jiný, a proto oÄekáváme i od politiky pokaždé nÄ›co jiného. A i kdyby dÄ›lali politici ta nejkompromisnÄ›jší rozhodnutí, vždy to nÄ›koho uspokojí a nÄ›koho raní. PřípadnÄ› to nepotěší nikoho a uÅ¡kodí to vÅ¡em.

A abychom mÄ›li nadÄ›ji, že se budou politická rozhodnutí Äinit co nejvíce v naÅ¡em zájmu, máme v demokratické spoleÄnosti právo volby. Máme sice každý jenom nepatrnÄ› významný hlas, který sám o sobÄ› ve volbách nic neÅ™eší, ale když se takových hlasů sejde dost, může to mnohé ovlivnit. A je tedy jenom na nás, zda se rozhodneme pÅ™ispÄ›t ve volbách svou trochou do mlýna.

foto politika

Ale agitovat tu za úÄast ve volbách nemíním. Když se od nich nÄ›kdo distancuje, volí vlastnÄ› také. Volí, že nikoho nepodpoří a nechá rozhodnutí na jiných. A jediný nedostatek je tu v tom, že si pak takový ÄlovÄ›k nemůže stěžovat na to, co nastane. Mohl to pÅ™ece zkusit ovlivnit, ale neudÄ›lal to. Ale právo na to také máme. U nás v demokratické spoleÄnosti. A výsledky demokratických voleb bychom mÄ›li akceptovat a smířit se s nimi. I když se nám nelíbí, chtÄ›la to vÄ›tÅ¡ina národa. A my máme v takovém případÄ› jen právo pranýřovat a doufat, že pÅ™esvÄ›dÄíme vÄ›tÅ¡inu do příštích voleb. Nebo se můžeme sebrat a odejít. Což už nám dnes také nikdo nezakazuje.