Električtí pomocníci


Velkou výhodou v souÄasné dobÄ› je možnost si zlepÅ¡it teplotní komfort bÄ›hem zimních mÄ›síců pomocí elektrických topidel. Která se dají instalovat jak v obývacím pokoji, tak v koupelnÄ› Äi studené chodbÄ›. Svoji službu vykonají i v dílnÄ› a ocení je i vÅ¡ichni, kteří pÅ™ijedou do nevytopené chaty. Tím, že je nabídka tÄ›chto topidel opravdu bohatá, je potÅ™ebné si pÅ™ed jejich koupí důkladnÄ› promyslet, který typ bude nejvhodnÄ›jší. Jestli bude plnit doplňkový zdroj tepla anebo bude zdrojem hlavním. A rovněž si ujasnit velikost prostoru, který se bude vytápÄ›t. Ideální je nastínit prodejci údaj v metrech ÄtvereÄních. A ten už poradí nejen s jeho topnou schopností, ale rovněž i velikostí. Kdy do malého prostoru lze pořídit závÄ›snou formu Äi pÅ™enosnou, vybavenou koleÄky.

Vyhřejí dílnu

Elektrické radiátory jsou ideálním Å™eÅ¡ením v prostorách, ve kterých není instalovaný hlavní zdroj tepla. A tímto způsobem se plocha v potÅ™ebném Äase vytápí. Tím, že jsou plnÄ›ny topným olejem, zaruÄí jeho dobrou akumulaÄní schopnost. A teplo tak šíří i urÄitou dobu po vypnutí. Standardní výbava nabízí nÄ›kolik druhů ohÅ™evu, ÄasovaÄ a dálkové ovládání. A transportní koleÄka, která usnadní pÅ™esun mezi místnostmi. Pro obÄasné vytápÄ›ní jsou oblíbené konvektory. Které spodní stranou nasávají studený vzduch, který se pÅ™i pÅ™echodu zahÅ™eje a vystupuje už teplý. Obvykle mají vlastní stojan. Ale pÅ™ipevnit se dají i na zeÄ. PÅ™edností konvektorů je tichý provoz.

Vyhřejí i chatu

Topné panely patří, pro svoje designové zpracování, v souÄasnosti mezi nejÄastÄ›ji vyhledávané zdroje tepla. Tyto přímotopy pracují na principu sálavého tepla. Čímž jsou nejprve ohřívány okolní pÅ™edmÄ›ty, kterými je následnÄ› zvyÅ¡ována teplota v celém prostoru. StejnÄ› tak infrazářiÄe. U tÄ›ch je nÄ›kolik vteÅ™in po zapnutí už potÅ™ebné teplo. Kterým se majitelé  rychle zahÅ™ejí po návratu z lyží Äi  bruslení. Bez nepořádku ze dÅ™eva a nezbytných stavebních úprav si lze pořídit elektrický krb. Svým estetickým Å™eÅ¡ením imituje ten klasický. Lze jím do domova pÅ™enést útulnou atmosféru. PÅ™i pohledu do efektu plápolajícího ohnÄ›.