Učení do školy.


NÄ›kteří lidé opravdu dbají na to, aby mÄ›li krásné a vysoké vzdÄ›lání. Já si myslím, že v poslední dobÄ› je vzdÄ›lání opravdu hodnÄ› důležité. Například já patřím k tÄ›m lidem, kteří se bez kvalitního vzdÄ›lání vůbec neobejdou. Navíc mÄ› tam opravdu hodnÄ› baví a mám za to, že kdo má minimálnÄ› maturitu, tak je na tom dobÅ™e. OvÅ¡em ale abych neházela vzdÄ›lání do jednoho pytle. Vemte si, že i pánové, kteří mají výuÄní list, tak si dokáží vydÄ›lat opravdu pÄ›kné peníze, dokonce nÄ›kdy i více než ženy, které tÅ™eba mají vysokou Å¡kolu.

DÄ›ti by mÄ›ly hodnÄ› Äíst.

Protože pánové ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů pracují tak, že mají práci rukama a mají takové manuální zamÄ›stnání, jako tÅ™eba zedník nebo malíř pokojů. SlyÅ¡ela jsem, že právÄ› takoví lidé si vydÄ›lají opravdu co nejvíce penÄ›z, nÄ›kdy až maximum. To samé platí i pro elektrikáře a nebo topenáře, sice na to nemusí mít vysokoÅ¡kolské vzdÄ›lání, ale musí mít uÄební obor, aby k tomu byli kvalifikovaní a aby to umÄ›li. Vemte si, že tÅ™eba elektrikáře. Nebo topenáře. To nemůže dÄ›lat úplnÄ› každý. UrÄitÄ› by to potom dopadlo Å¡patnÄ›. To by potom urÄitÄ› mnoho takových rádoby elektrikářů dostalo různé perdy od elektÅ™iny a myslím si, že my nic nedopadlo Å¡patnÄ›.

Ráda se uÄím v knihách.

Oproti tomu žen, tak pochybuji, že by tÅ™eba dÄ›lali elektrikáře a nebo zedníka, proto je už jen lepší, pokud si udÄ›lají maturitu a můžu tÅ™eba dÄ›lat prodavaÄku a nebo nÄ›jakou zástupkyni a nebo také pracovat v bance. Já jsem si právÄ› také udÄ›lala maturitu. A mám dokonce dvÄ› maturity. Maturitu mám ze zdravotnické Å¡koly a také jeÅ¡tÄ› ekonomickou Å¡kolu. Myslím si, že je to skvÄ›lé, protože hodnÄ› lidí také chce pracovat v bance a nebo ve zdravotnictví. Práce ve zdravotnictví je vždycky opravdu na sto procent jistá, protože lidé nemocní budou stále. Takže pokud chcete mít nÄ›jaké stabilní zamÄ›stnání, tak já sama osobnÄ› bych doporuÄovala dÄ›lat si zdravotnickou Å¡kolu.