Politika a babička


Baví vás politika? Mnoho lidí se chce do politiky opravdu více angažovat. Nevím jak vy, ale já, když jsem se tÅ™eba mluvila s babiÄkou o politice, tak to vždycky bylo opravdu na dlouho. Byly to takové dlouhé pozdní veÄery. Musím uznat, že mÄ› politika ze zaÄátku nÄ›jak extra moc nebavila, ale postupem smyslu, když mi babiÄka stále o ní vyprávÄ›la, tak jsem vlastnÄ› politice pÅ™iÅ¡la tak docela troÅ¡ku na chuÅ¥. Uznávám, že nÄ›kdy mÄ› tÅ™eba babiÄky názory dost vadily. Ona mÄ›la tÅ™eba názory na politiku a podobnÄ›. Tohle vůbec nebyl můj styl, nemám ráda, tÅ™eba když nÄ›kdo pomlouvá jiné lidi a nebo i politiky.

V politice se někdy nevychází.

Já jsem spíše takový dobrosrdeÄný ÄlovÄ›k a snažím se s každým vyjít opravdu dobÅ™e a poctivÄ› a nemám ráda, když se tÅ™eba dva lidé hádají, nemám ani ráda, když nÄ›kdo nÄ›koho pomlouvá za zády. Já vím, že mnoho lidí mi říká, že tÅ™eba u politiky a nebo u dalších politických vÄ›cí to prý ani nejde, že prý kolikrát lidé se tak hádají, že je to prý až do krve. Podle mého názoru je tohle opravdu veliká Å¡koda. ProÄ by se lidé mÄ›li hádat kvůli politice? VždyÅ¥ život je krátký. Já si myslím, že lidé by se nemÄ›li hádat vůbec. Proto jsem si Å™ekla, že než abych se hádala tÅ™eba s babiÄkou kvůli politice, že se radÄ›ji o politice bavit, vůbec nikdy nebudu.

Politické kampaně jsou někdy drahé.

BabiÄka mi Å™ekla, že by jí to chybÄ›lo, tak se samozÅ™ejmÄ› s babiÄkou o politice bavím. Akorát jsem babiÄce Å™ekla, že už nechci slyÅ¡et, že tÅ™eba na nÄ›koho nadává, nebo je tak hodnÄ› sprostá, protože mÄ› z tÄ›ch sprostých slov opravdu hodnÄ› bolí. Nejsem na to zvyklá, dokonce ani nevím, kde se babiÄka nauÄila tak sprostÄ› nadávat a kde vzala takovou nenávist? SamozÅ™ejmÄ› že také nÄ›kdy s politikou nesouhlasím. A na co mám dÄ›lat, jako že já bych tohle zmÄ›nila? Tohle tedy rozhodnÄ› ne. Nemá cenu se hádat kvůli politice. StejnÄ› tak, jako že by se lidé nemÄ›li hádat vůbec, protože mají z toho deprese a není to správné.