Proč v USA používají hlavně automatickou převodovku


Jednou z vÄ›cí, které se u nás žáci v autoÅ¡kole uÄí, je Å™azení. Prakticky v žádném uÄebním vozidle nenarazíte na automatickou pÅ™evodovku. Argumentuje se tím, že je možné pomÄ›rnÄ› lehce pÅ™ejít z manuálu na automatiku, avÅ¡ak opaÄnÄ› je to mnohem nároÄnÄ›jší.

 

starší auto s manuální převodovkou

 

Je pravdou, že manuál má své výhody. Máme díky nÄ›mu nad vozem lepší kontrolu a umožňuje nám si také podle potÅ™eby například podÅ™adit, což se v nÄ›kterých situacích může rozhodnÄ› hodit. Není vÅ¡ak pochyb o tom, že automatika je zvláštÄ› pro mladé, nezkuÅ¡ené Å™idiÄe jednodušší. A právÄ› v tom je rozdíl mezi ÄŒeskou republikou a Spojenými státy Americkými. V každé zemi totiž mají k výuce řízení jiný přístup.

 

Zatímco u nás se můžete uÄit řídit pouze v autoÅ¡kole pod dozorem kvalifikovaného instruktora ve speciálnÄ› vybaveném autÄ›, a to až poté, co absolvujete alespoň základní Äást teoretické průpravy, v USA tomu tak není. Zde se uÄíte řídit od rodiÄů Äi přátel, a to v jejich automobilu. Ti vám pak samozÅ™ejmÄ› nejsou schopni vÅ¡e tak kvalitnÄ› vysvÄ›tlit, ani vás tak dobÅ™e pÅ™ipravit na ostrý provoz.

 

nové auto s manuálem

 

Také je tu fakt, že zatímco u nás můžete Å™idiÄský průkaz na klasický osobní automobil získat až v osmnácti letech, v USA je to již od patnácti. Jediné, co musíte udÄ›lat, je absolvovat test a zkuÅ¡ební jízdu. A ani jedno není na takové úrovni, na jakou jsme zvyklí u nás. Pro příklad, neznají tam tÅ™eba pravidlo pravé ruky, což je nÄ›co, co se u nás hustí již pÅ™i prvních hodinách teorie.

 

Je tedy jasné, že řídit pro nÄ› bude těžší, než pro jejich Äeské kolegy. Není tedy divu, že ponÄ›kud tápou také v řazení. Chtít po nich, aby zvládali i manuální pÅ™evodovku, je v mnoha případech příliÅ¡. Namísto toho preferují tu manuální, která je pÅ™eci jen jednodušší. A z jejich pohledu je to i pochopitelné. ZvláštÄ› když si uvÄ›domíme, že v USA jsou jak Å¡irší a podstatnÄ› rovnÄ›jší silnice, tak i vÄ›tší auta. Automatika jim tam zkrátka dostaÄuje.