Co má vliv na náš vzhled


Ženy mají tendence uvěřit reklamám na zázraÄné výrobky, díky kterým budou do rána krásnÄ›jší a vypadat mladší o mnoho let. Jenže nic takového neexistuje. Existuje jen jedna cesta jak vypadat dobÅ™e, a tou je péÄe o tÄ›lo, ale i o duÅ¡i. Pro vÄ›tÅ¡inu žen je sice důležitá postava, ale jeÅ¡tÄ› důležitÄ›jší je obliÄej. Ten je vystaven mnoha Å¡kodlivým vlivům, které mají na jeho vzhled velký vliv, ale také si jej niÄí samy.

nalíÄená žena

To že naÅ¡e životospráva má velký vliv na náš obliÄej není žádnou novinkou, ale pÅ™esto se stále mnoho žen chová jako by se jich to netýkalo. PÅ™itom to co naÅ¡emu tÄ›lu dodáme zevnitÅ™ je pro náš vzhled zcela klíÄové. Týká se to hlavnÄ› naÅ¡eho obliÄeje, ale naÅ¡e strava má samozÅ™ejmÄ› vliv i na postavu. MÄ›li bychom se vyhnout tuÄnému nezdravému jídlu, nadmíře cukrů a mÄ›li bychom si dopřát Äistou vodu a ovoce se zeleninou. Zapomínat bychom nemÄ›li ani na doplňky stravy. Jsou vhodné pro ženy ale i pro muže, kteří se o sebe chtÄ›jí starat.

štětce makeup

Pokožka je velice náchylná na sluneÄní záření. Proto bychom se mÄ›li mazat po celý rok krémem s ochranným faktorem. PÅ™es léto by mÄ›l mít sílu 50 a pÅ™es zimu staÄí 30, ale rozhodnÄ› není dobré na nÄ›j zapomínat. MÄ›lo by jít o samostatný krém. Co se týÄe vrásek, ty můžeme eliminovat i doplňováním kolagenu a také používáním kvalitní kosmetiky. NeménÄ› důležité je také nadmÄ›rnÄ› nepoužívat mimiku.

Vypadat dobÅ™e může každý i ve vyšším vÄ›ku. Dopřávat svému tÄ›lu i obliÄeji správnou péÄi nemusí stát tisíce korun mÄ›síÄnÄ› ani se nemusíte vÄ›novat kosmetické rutinÄ› hodiny dennÄ›. Chce to si najít systém a v nÄ›m nepolevovat. Pokud vÅ¡echny tyto kroky dodržíte, velice pravdÄ›podobnÄ› si budete užívat obdivné pohledy i v důchodu. Můžete se líbit sami sobÄ›, ale také opaÄnému pohlaví. A když se budete líbit sami sobÄ›, budete spokojení, což budou vnímat i lidé ve vaÅ¡em okolí.