Je snížení věku pro získání řidičského průkazu dobrý nápad?


Asi vÅ¡ichni víme, že pravidla silniÄního provozu proÅ¡ly letoÅ¡ního roku mnoha zmÄ›nami. A jednou z nich je i to, že nyní je možné získat Å™idiÄský průkaz skupiny B již ve vÄ›ku 17 let. Dříve k tomu bylo nutné dosažení plnoletosti, to se vÅ¡ak s nástupem letoÅ¡ního roku zmÄ›nilo. Je vÅ¡ak jasné, že právÄ› toto nařízení vzbudilo pomÄ›rnÄ› dost kontroverzí.

 

Mnoho lidí je pÅ™esvÄ›dÄeno, že takto mladý ÄlovÄ›k jeÅ¡tÄ› není dostateÄnÄ› vyspÄ›lý k tomu, aby mohl řídit vůz. Navíc je zde také fakt, že v tomto vÄ›ku v naší republice nejsme ani plnÄ› trestnÄ›-právnÄ› odpovÄ›dni, a jsme považováni stále za mladistvé. Jak je tedy možné, že ÄlovÄ›k, který sám nemůže podepsat závažnÄ›jší smlouvy, může řídit auto, což je pro jeho okolí podstatnÄ› nebezpeÄnÄ›jší? A jak se bude postupovat v případÄ›, že způsobí nehodu?

 

klasický silniÄní provoz

 

Zde je potÅ™eba pÅ™iznat, že i na toto zákon myslel. Proto je pÅ™idána podmínka, že takto mladý ÄlovÄ›k nesmí jezdit sám, nýbrž pouze v doprovodu dospÄ›lého ÄlovÄ›ka, který také vlastní přísluÅ¡ný typ Å™idiÄského průkazu. To se může na první pohled zdát jako pomÄ›rnÄ› dobrá pojistka, avÅ¡ak když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že tomu tak není.

 

V první Å™adÄ› není specifikováno, jak starý má onen „mentor“ být. Je tedy docela dobÅ™e možné, že jako doprovod bude na sedadle spolujezdce osmnáctiletý kamarád s mokrým Å™idiÄákem v kapse. A ten s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností nebude mít ten zrovna nejlepší vliv.

 

dopravní nehoda

 

Dalším problémem je, že onen mentor toho v případÄ› krizové situace příliÅ¡ nenadÄ›lá. Běžný vůz totiž není jako sedadlo autoÅ¡koly, kde i spolujezdec má vlastní pedály. Tady může pouze říkat, co má Å™idiÄ dÄ›lat, ovÅ¡em to, zda ten se tÄ›mito radami bude řídit, je otázka jiná.

 

SamozÅ™ejmÄ›, je jeÅ¡tÄ› brzy na to, abychom skuteÄnÄ› mohli vidÄ›t důsledky tohoto nařízení. Bude potÅ™eba dlouhodobÄ›jšího pozorování, abychom vidÄ›li, zda poÄet dopravních nehod nÄ›jak výraznÄ› stoupl. Zda tomu tak bude Äi nikoliv, ukáže pouze budoucnost.