Kdo se vám postará o správu bytového domu


Jestliže svěříte http://www.honzik.cz/stranky/co-byste-meli-vedet-nez-sverite-svou-nemovitost-realitce bytovému družstvu správu vašeho bytového domu, o co se vlastně družstvo postará?

Administrativní a správní úkony ohledně obyvatel a vlastníků domu – v první řadě se bytové družstvo v Brně postará o veškerou agendu, která souvisí, lidově řečeno, s lidskými zdroji v daném objektu. Tyto úkony jsou také obvykle lidem známy, a tak plně chápou jejich význam i rozsah. Jde tedy zejména o vedení evidenčních údajů pro stálý přehled o osobách, které mají vůči domu nějaký smluvní vztah. S tím také souvisí evidence veškerých plateb, jako jsou zálohy na energie a platby do společného domovního fondu oprav, a samozřejmě i pravidelná vyúčtování či odečty měřidel tepla na radiátorech, případně měřidel teplé a studené vody, a také měřidel ve společných domovních prostorách.

bytový dům

Údržba a opravy – co však nemusí být jasné, je, kdo se vlastně postará o technické záležitosti v domě, tedy například proč zas nejezdí výtah, kdo rozbil výplň vchodových dveří a kdo ji zasklí, kdo se postará o opravu prasklého zábradlí na schodišti ve třetím patře, a kdo vymění prasklé žárovky ve vstupním vestibulu. Toto vše tedy také spadá pod kompetenci bytového družstva.

výškové stavby

Havarijní situace – v podobném duchu se to odehrává i s havarijními situacemi, kdy například v domě praskne vodovodní potrubí, dojde k porušení vodičů elektroinstalace v důsledku živelných pohrom, poškodí se plynové potrubí, anebo dojde k zanesení domovního kanalizačního systému.

Revizní činnost – revize v bytových domech musí probíhat v pravidelných intervalech a někdo se také musí postarat o to, aby skutečně proběhly, nikoli jen na papíře. Bytové družstvo dohlédne na revize komínových těles, plynových či elektrických kotlů, hromosvodů, elektroinstalace ve společných prostorách, výtahu a plynových spotřebičů v bytech (karmy), je-li to součástí dohody.