Vzdělání v jazycích


Myslíte si, že vzdÄ›lání není vůbec důležité? Pokud si tohle myslíte, tak jste na omylu. V poslední dobÄ› opravdu hodnÄ› lidí chce studovat, aby mÄ›li opravdu kvalitní vzdÄ›lání. Já si myslím, že tohle je opravdu jedinÄ› dobÅ™e, protože jsem se doÄetla, byl to prý nÄ›jaký výzkum odborníků a vÄ›dců, že když lidé mají vyšší vzdÄ›lání, jsou potom více rozumnÄ›jší a více kultivovanÄ›jší. Tohle ale dává naprostou logiku, protože si vemte, tÅ™eba když nÄ›kdo vychodí jenom sedm nebo osm základních tříd, tak potom nemůže mít pÅ™ece logicky takový rozhled, než tÅ™eba stÅ™edoÅ¡koláci a nebo vysokoÅ¡koláci. Já tedy nemám vysokou Å¡kolu, mám tedy jenom jednu maturitu, ale i tak si myslím o sobÄ›, že jsem docela chytrá.

Poslouchat musí každý.

Já jsem totiž jeÅ¡tÄ› chodila dva roky do kurzů angliÄtiny a italÅ¡tiny a myslím si, že když ÄlovÄ›k umí hodnÄ› jazyků, tak udÄ›lá dobÅ™e, protože v dneÅ¡ní dobÄ› anglicky umí sice každý, a proto už výuka angliÄtiny není ani tak moc drahá. Já si dokonce také vydÄ›lávám tím, že vyuÄuji malé dÄ›ti angliÄtinu. VyuÄuji je za sto korun na hodinu a mám vždycky tak ÄtyÅ™i nebo pÄ›t žáků za dva dny, protože vyuÄuji dva dny v týdnu. A myslím, že takovéhle vzdÄ›lávání v oblasti cizích jazyků je opravdu výhodné a vyplatí se vám to.

Myslím, že škola je základ života.

A také bych tuhle doporuÄovala, když umíte anglicky a nebo jakýkoliv jiný jeden cizí jazyk, tak bych doporuÄovala jeÅ¡tÄ›, abyste se nauÄili druhý cizí jazyk. Já právÄ› umím anglicky opravdu hodnÄ› dobÅ™e a nyní se dva roky se uÄím jeÅ¡tÄ› italÅ¡tinu, protože jsem si Å™ekla, že bych si chtÄ›la koupit nÄ›jakou malinkou garsonku v Itálii. Itálie mÄ› opravdu hodnÄ› pÅ™itahuje, tak jsem si Å™ekla, že když se nauÄím italsky a budu mít nÄ›jaké vzdÄ›lání ohlednÄ› Itálie, tak to bude jenom moje veliké plus. Já si myslím, že nejsem jediná, kdo bych chtÄ›l bydlet v zahraniÄí, nebo alespoň tam mít malinký byt, aby tam tÅ™eba vždycky mohl na mÄ›síc nebo na dva mÄ›síce v roce pÅ™ijet na dovolenou, aby si pořádnÄ› odpoÄinuli od vÅ¡edních starostí.